Vertimas raštu

Verčiame verslo, mokslinę, techninę, teisinę, meninę literatūrą ir dokumentus, asmeninę ir verslo korespondenciją daugiau kaip 30-ia pasaulio kalbų. Išsamesnės informacijos apie mūsų darbo sritis ir kalbas žiūrėkite skyriuje „Kalbos ir sritys“ arba atsiųskite mums užklausą.

  • Redaguojame mūsų ir klientų verstus ar sudarytus tekstus.
  • Maketuojame.
  • Tvirtiname biuro antspaudu ir notariškai.
  • Pastoviems klientams taikome nuolaidas.
  • Suteikiame galimybę mūsų paslaugų kokybę išbandyti nemokamai.

Ką reikėtų žinoti užsakant vertimą raštu?

Visus pas mus užsakomus tekstus verčia vertėjai specialistai. Nesamdome studentų ir nepatikrintų vertėjų, nenaudojame mašininio vertimo. Prieš pradėdami dirbti su nauju vertėju, taip pat ir jaunu, ką tik mokslus baigusiu specialistu, paskiriame jį globoti jau patyrusiam darbuotojui, kuris parenka jam lengvesnius tekstus ir kruopščiai tikrina jo darbus tol, kol įsitikina, kad jis pakankamai kompetentingas dirbti savarankiškai.

Vertimą visada atlieka specialistas pagal savo specializacijos sritį. Kilus klausimų, tariamės su kitais vertėjais, profesinių sričių specialistais, atitinkamomis institucijomis ar pačiais užsakovais. Tad jei jau esate anksčiau vertę panašaus pobūdžio tekstą ar turite medžiagos, kuri padėtų vertėjui geriau suprasti jūsų srities terminus, būtinai ją pateikite – tai mums palengvins ir pagreitins darbą, o vertimas labiau atitiks jūsų lūkesčius.

Vertimo raštu kaina nustatoma už standartinį puslapį – pas mus tai 1700 spaudos ženklų be tarpų skaičiuojant išversto teksto simbolius, ir priklauso nuo kalbų derinio, teksto sudėtingumo, apimties ir skubumo. Visada prašome atsiųsti ar atvežti į biurą verstiną tekstą, nurodyti, į kokią kalbą reikia versti ir kada reikalingas vertimas.
Kaip minėta anksčiau, mūsų biure verčia žmonės, o ne programos. Vienas žmogus per dieną gali išversti iki 10 000 spaudos ženklų be tarpų, t. y. 12 šriftu pusiau prirašytus 5–6 A4 formato lapus. Išimtiniais atvejais vieną tekstą verčia keli vertėjai, bet tuomet tekstui reikalinga papildoma peržiūra tam, kad būtų galima suvienodinti stilių ir terminus. Tai užtrunka ilgiau ir reikalauja papildomų išlaidų.

Redagavimas

Spausdinti ruošiamus ar kitokią ilgalaikę vertę turinčius tekstus siūlome redaguoti. Redagavimas atliekamas tada, kai su vertėjo išverstu ir dar vieno specialisto patikrintu tekstu papildomai dirba kalbos, į kurią tekstas buvo verstas, redaktorius. Jis pataiso teksto stilių, gramatiką, formuluotes taip, kad tekstas būtų lengviau skaitomas ir suprantamas, atitiktų naujausius kalbos reikalavimus nenukrypstant nuo originalo. Visi pas mus dirbantys tekstų redaktoriai yra gimtakalbiai, t. y. kalba, su kuria jie dirba, yra jiems gimtoji.

Maketavimas

Maketavimas – tai teksto grafinis apipavidalinimas. Paprastai verčiamiems tekstams suteikiama maksimaliai į originalą panaši išvaizda. Toks dokumentas puikiai tinka spausdinti biuro spausdintuvais ir naudoti įmonės vidaus, formalioms ar juridinėms reikmėms, bet netinka spaudai.
Kokie failai tinka spaudai, žino klientų leidybos partneriai. Mes išversime ir suredaguosime tekstą, kurį maketuotojai vėliau sukels į spaudai tinkamą maketą, o mes galėsime atlikti korektūrą, t. y. patikrinti, ar įkeliant tekstą neatsirado klaidų. Klientui pageidaujant, išverstą tekstą į spaudai tinkamą maketą gali sukelti ir mūsų specialistas. Kaina ir sąlygos derinamos atskirai.

Biuro ir notarinis tvirtinimas

Verčiant oficialius dokumentus paprastai prireikia biuro ar notarinio tvirtinimo. Bet koks vertimo patvirtinimas atliekamas prie dokumento originalo, kopijos ar nuorašo neišrišamai pririšant vertimą su oficialiu tvirtinimo tekstu, kuriame nurodoma, kas vertė tekstą, ir pasirašoma.

Biuro antspaudu galima patvirtinti bet kuriuos dokumentus, kai klientui reikalingas oficialus paliudijimas, kas vertė konkretų tekstą.

Notaro antspaudu tvirtinami tik oficialūs, oficialiai įforminti ir į biurą fiziškai pristatyti dokumentai. Pas notarą vyksta pats vertėjas – užsakovui kartu vykti nereikia. Notarui pateikiamas originalus dokumentas. Ant dokumento turi būti jį išdavusios įstaigos rekvizitai, atspaudas ir atsakingo asmens parašas. Jei galima, notaras padaro originalaus dokumento nuorašą, prie jo pririšamas vertimas su oficialiu tvirtinimo tekstu, kuriame nurodoma, kas išvertė dokumentą. Pasirašo vertėjas ir vertėjo parašą tvirtinantis notaras.

Jei dokumento nuorašo padaryti negalima, prie vertimo rišamas dokumento originalas. Daromi visų vienetinių Lietuvoje arba užsienyje išduotų ir apostilėmis patvirtintų dokumentų nuorašai. Dokumentų, kurių bet kada galima išsiimti kitą egzempliorių (pavyzdžiui, medicininių ir įvairių kitokių pažymų, rekomendacijų, raštų) nuorašai nedaromi, o prie vertimo rišamas originalas.

Užsakant vertimą su notariniu tvirtinimu, pastarajam gauti būtina numatyti keletą papildomų dienų.

vetimas_rastu-536e0a2e598f885582edc4dc09daeb81.jpg