Kalbos ir sritys

Verčiame iš šių kalbų ir į jas įvairiomis kombinacijomis:

 • anglų
 • vokiečių
 • prancūzų
 • rusų
 • lenkų
 • latvių
 • lietuvių
 • estų
 • baltarusių
 • ukrainiečių
 • norvegų
 • švedų
 • suomių
 • olandų
 • danų
 • ispanų
 • italų
 • portugalų
 • rumunų
 • graikų
 • čekų
 • slovakų
 • serbų
 • kroatų
 • vengrų
 • bulgarų
 • hebrajų
 • japonų
 • kinų
 • arabų
 • turkų

Ekonomika, finansai, rinkodara, vadyba, apskaita

 • Literatūra, disertacijų santraukos, straipsniai ir kiti moksliniai darbai.
 • Dalykinė korespondencija, apskaitos ir kiti įmonių dokumentai.
 • Sutartys ir susitarimai.

Bendroji medicina, farmacija, neurologija, oftalmologija, kosmetologija

Produktų aprašymai, informaciniai lapeliai, prietaisų naudojimo instrukcijos, klinikinių ir laboratorinių tyrimų ataskaitos, medikamentų bylos, ekspertų išvados, disertacijų santraukos, straipsniai ir kiti moksliniai darbai.

Teisė, ES dokumentai

 • Procesiniai dokumentai, teismo nutartys, potvarkiai, įstatymai, įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai.
 • Įstatai ir steigimo dokumentai.
 • Viešųjų pirkimų dokumentai.
 • ES direktyvos, reglamentai ir kiti dokumentai.

Technika, žemės ūkis, informacinės technologijos, mechanika, pjezomechanika, šilumos ir apskaitos technika, statyba

 • Technikos ir prietaisų naudojimo instrukcijos, brošiūros, rinkodaros priemonės.
 • Medžiagų saugos duomenų lapai.
 • Disertacijų santraukos, straipsniai ir kiti moksliniai darbai.

Švietimas

 • Mokymo programų aprašai, straipsniai, disertacijų santraukos.

Kūrybinis vertimas

 • Dažniausiai pasitelkiamas verčiant rinkodaros medžiagą, reklaminius ir kt. šūkius, eiles, grožinius kūrinius.

Mūsų verstos knygos

 • Robert T. Kiyosaki. Rich Dad’s Cashflow Quadrant: Rich Dad's Guide to Financial Freedom / Turtingojo tėčio pinigų srauto kvadrantas
 • Perter Thiel. From Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future / Nuo nulio iki vieneto
 • Eli Broad. The Art of Being Unreasonable: Lessons in Unconventional Thinking / Menas elgtis neįprastai
 • Peter Block. Flawless Consulting: A Guide to Getting Your Expertise Used / Nepriekaištingas konsultavimas: kaip paskatinti naudotis jūsų kompetencija
 • Nicholas Carr. The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains / Seklumos: kaip internetas veikia žmogaus smegenis
 • Eric Ries. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses / „Lean Startup“ metodika: kaip šiandienos antrepreneriai panaudoja naujovių diegimą sėkmingam verslui kurti
 • Dale Carnegie Training. Leadership Mastery: How to Challenge Yourself and Others to Greatness / Lyderystės menas. Kaip paskatinti save ir kitus siekti tobulumo
 • Greg Nieman. Big Brown: The Untold Story of UPS / Didysis UPS: dar negirdėta istorija
 • Jay Conrad Levinson. Guerrilla Marketing: Easy and Inexpensive Strategies for Making Big Profits from Your Small Business / Partizaninis marketingas
 • Philip Kotler. Marketing Management / Marketingo valdymo pagrindai

Informacijos apie savo klientus viešai neskelbiame konfidencialumo sumetimais, bet prireikus galime pateikti rekomendacijų.

Jei tarp nurodytųjų neradote jums reikiamos kalbos ir srities, atsiųskite mums užklausą . Nuolat ieškome naujų vertėjų ir galimybių, tad tikimės, kad galėsime išspręsti bet kokią jūsų su kalbomis susijusią problemą.